Gayrimenkul, inşaat, imar ve finans alanlarında yerli ve yabancı deneyimleri buluşturmayı amaçlayan “Birinci Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı” 1-3 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara Wyndham Otel’de düzenlenmiştir. İlk konferansın ardından iki yılda bir bu etkinliğin tekrarlanmasına karar verilmiş olup, “İkinci Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı” 30 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Wyndham Ankara’da yapılacak olan uluslararası konferansımıza bütün paydaşları, yerli ve yabancı akademisyen ve uygulamacıları davet etmekten şeref ve mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. Özet gönderimi kapanmıştır.

TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMALARINDA BAŞARILI 12’NCİ YILIMIZ

Kuruluşunun 12. yılını kutlayan Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı (eski adıyla Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı) 2 Şubat 2007 tarihinde kurulmuş, ardından 26 Ağustos 2014 tarihinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuş ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü yapılandırılarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilk lisans programı öğrencileri alınmıştır. 3 Şubat 2020 tarihinde kuruluşunun 12’nci yılı tamamlanan Bölümümüzün söz konusu dönemde; Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans ve Lisansüstü Programlarının tamamı açılmış, araştırma ve uygulama programları oluşturulmuş ve akademik yapılanma büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü dört yıl süren yoğun çalışmaların ardından tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının 2014 yılından itibaren dünyanın gayrimenkul, çevre ve yapım yönetimi alanındaki tepe meslek, eğitim ve akreditasyon kurumu olan Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS – Lisanslı Değerleme Uzmanları Kraliyet Kurumu) tarafından ülkemizde ilk ve halen tek uluslararası düzeyde akredite edilmiş akademik birim olmuştur. Halen Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans Programı akreditasyon sürecinde (peer evaluation & accreditation) olup, 2020 yılı içinde bütün lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarının akreditasyonunun tamamlanması hedeflenmektedir. Lisansüstü programların yeniden akreditasyon süreci tamamlanmış olup, programların 2023 yılına kadar yeniden akredite olması beklenmektedir. 

İkinci olarak Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans Programlarının; gayrimenkul, tesis ve kaynak yönetimi alanındaki tepe meslek örgütü olan Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği (IFMA) tarafından akredite edilmesi sürecinin Haziran – Temmuz 2020 döneminde tamamlanması ve ikinci uluslararası akreditasyonun alınması beklenmektedir. Ayrıca lisans ve lisansüstü programların CEPI (European Association of Real Estate Professions) ve AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) denetimine alınmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Geçen 12 yıllık deneyim ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi için her iki yılda bir uluslararası konferans düzenlenmesi ve gerçek anlamda gayrimenkul araştırmaları, uygulamaları ve eğitiminde Ankara Modelinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede Kent Ekonomisi ve Değer Esaslı İmar Uygulamaları ana başlıklı İkinci Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansının 30 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Konferansın temel teması çerçevesinde; kentsel mekanı yeniden yapılandırma, imar uygulama sorunlarının azaltılması, değer esaslı ve karma imar uygulama yöntemleri, konut, ticari ve özellikli gayrimenkul pazarlarının düzenlenmesi, gayrimenkul yatırımları, finansmanı, menkul kıymetleştirme ve gayrimenkul sektöründe İslami Finans uygulamaları ve teorisi ele alınacaktır. Bundan sonra her yıl farklı konularda yıllık konferansların yapılması ve her iki yılda da uluslararası gayrimenkul geliştirme ve yönetimi konferanslarının düzenli olarak yapılmasına özen gösterilecektir.

Konferans Temaları

 • Kentsel Arazi Ekonomisi ve Yönetimi
 • Kentsel Gelişme ve Büyüme Eğilimleri
 • İmar Uygulama Modelleri, Alan ve Değer Esaslı İmar Uygulamaları: Teori, Ülke Modelleri ve Örnek Proje Analizleri
 • İmar ve İnşaat Hukuku
 • Kentsel Altyapı Yatırımları ve Finansmanı: Arazi Değer Artışı ve Rantın Paylaşımı ve Proje Finansmanı
 • Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
 • Kentsel Koruma Politikaları ve Uygulamaları
 • Alan Koruma Politikaları ve Uygulamaları
 • İmar Hakkı Transferi ve Toplulaştırılması
 • Konut Ekonomisi ve Politikaları
 • Gayrimenkul Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi
 • Ticari Gayrimenkul Pazarı ve Geleceği
 • Gayrimenkul Geliştirme Süreçleri ve Başarılı Geliştirme Örnekleri
 • Gayrimenkul Yatırımlarının Finansmanı ve Proje Finansmanı Modelleri
 • Altyapı Projeleri ve Finansmanı: Havalimanları, Garlar, Marinalar, Limanlar, Ücretli Yollar, Tünel ve Metro Projeleri
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörleri Bankacılık Modelleri 
 • Gayrimenkul Geliştirmede Risk Yönetimi ve Modelleri
 • İpotek Finansmanı Kurumları, Menkul Kıymetleştirme ve İkincil Piyasa İşlemleri 
 • İslami Finans ve Gayrimenkul Sektörü Uygulamaları
 • Sukuk, Kira Sertifikası ve Gayrimenkul Sertifikaları
 • Gayrimenkul Geliştirme Risk Analizi ve Karar Destek Sistemleri
 • Kurumsal Gayrimenkuller ve Sosyal Sorumluluk
 • Varlık, Gayrimenkul ve Tesis Yönetimi
 • Gayrimenkul Ticareti, Örgütleri ve Kurumsallaşma
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörlerinde Kayıt Dışılık ve Etkileri
 • Dijitalleşme, Bilgi Sistemleri ve Gayrimenkul Piyasaları
 • Servet ve Gayrimenkullerin Vergilenmesi
 • Gayrimenkul, Varlık ve İşletme Değerleme
 • Kamu Kesiminde Değerleme Örgütleri: Emlak Vergisi ve Tapu İşlemlerine Esas Değerleme Uygulamaları
 • Tekil ve Toplu Değerleme Modelleri
 • Gayrimenkul İstatistikleri ve Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • Gayrimenkul Pazarı Endeksleri ve Kullanımı
 •  Gayrimenkul Sektöründe Kurumsallaşma: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Fonlar, Kurumsal Şirketler, Finansal Kiralama, Varlık ve Gayrimenkul Yönetim Şirketleri
 • Proje ve Yapı Yönetimi
 • İklim Değişikliği ve Yerleşimlerin Geleceği
 • Sürdürülebilir Yapılı Çevre ve Yeşil Bina Sertifikaları
 • Gayrimenkul Sektörü ve Demografi İlişkileri
 • Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma
 • Gayrimenkul ve İnşaat Sektörlerine Yönelik Kamu Politikaları
 • Kırsal Arazi Yönetimi ve Politikaları
 • Arazi Toplulaştırma ve Kırsal Kalkınma Uygulamaları 
 • Kamu Taşınmazları (Arazi, Arsa, Konut, İdari Bina ve Tesisler) Yönetimi
 • Türkiye’de Gayrimenkul Eğitim Öğretimi ve Araştırma Politikaları

Lisansüstü Öğrencilerin Sunumları:

 • Yüksek Lisans ve Doktora Tez Sunumları
 • Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Deneyimleri Analizi ve Örnek Vaka Sunumları

Önemli Tarihler:

Özet Gönderimi için Son Tarih: 17 Ocak 2020
Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 21 Ocak 2020
Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih: 10 Şubat 2020
Hakem Görüşleri İçin Son Tarih: 13 Şubat 2020
Bildirilerin Basılması: 17 – 21 Şubat 2020

İleri Seviye Eğitimler:

Uluslararası konferans öncesi dönemde ve konferans boyunca kısa süreli sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi, katılımcıların yararlanma düzeylerinin artırılması ve öğrenci-akademik dünya-uygulama birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla aşağıda belirtilen konularda eğitim programlarının düzenlenmesi öngörülmekte olup, sertifika programlar ve kursların 23 Ocak ile 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü derslikleri ve konferans salonlarında yapılacaktır. Her bir programın süresi ve katılım ücreti ile programların uygulama yerleri ve ders verecek öğretim elemanları ve uygulayıcı profesyoneller daha sonra ilan edilecektir:

 • Toplu Değerleme Teorisi ve Uygulamaları
 • Değer Esaslı İmar Uygulamalarının Teorik Esasları ve Uygulamaları
 • Fabrika, Ekipman ve Makine Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları  
 • Varlık ve Portföy Yönetimi ve Değerlemesi
 • Sanat Ekonomisi ve Sanat Değerlemesi
 • Geliştirme Yaklaşımına Değerleme Teorisi ve Uygulamaları
 • Gayrimenkul Piyasa Analizleri ve Düzenlemelerinin Analizi
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinin Geliştirilmesi, Dönüşüm Modelleri ve Finansmanı
 • Toplu Yapı Yönetimi Sertifika Programı
 • Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Stratejik Proje Planlama Sertifika Programı
 • Tesis Yönetimi Uzmanlığı ve Standartları    
 • Toplu Yapılar ve Müstakil Konut Projelerinde Şerefiye Bedellerinin Tespiti ve Uygulamaları
 • REVIT ve ARGUS Eğitimi
 • Gayrimenkul Proje Geliştirme ve BIM Eğitimi
 • Erişilebilir Konut Politikaları ve Finansmanı
 • İleri Değerleme Yöntemleri ve Geliştirme Amaçlı Değerleme Uygulamaları
 • Kamulaştırma ve Değerleme İşlemleri

Yeterli katılım sağlanan ve açılmasına karar verilen sertifika programları, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından ilan edilecek ve buna göre uygulama yapılacaktır.

Bölümün iletişim adresi:

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı, Tandoğan Kampüsü Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası Kat: 2 Beşevler, Ankara, Türkiye. Tel: +90 312. 600 0160-600 0161

Değerleme Kuruluşları Üzerine Workshop:

Konferans öncesinde ayrıca 29 January 2020 tarihinde seçilmiş yerli ve yabancı akademisyen ile lisanslı değerleme uzmanları ve örgütlerinin katılımı ile “Role and Structure of Valuation Organizations in Advanced and Developing Countries” adlı workshop düzenlenecektir. Workshop’un temel teması; toplu değerleme (mass appraisal) ve özellikle kamu kesiminde emlak vergisi, tapu harcı, değer artış kazancı ve diğer merkezi idare tarafından toplanan vergiler ve yerel vergileri için değerleme organizasyonunun tartışılması ve bu süreçte özellikle RICS, IVSC, TEGoVA, TDUB ve diğer meslek örgütleri ile TKGM ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetici ve uzmanlarının buluşturulması ve Yeni Ekonomik Program, 11. Kalkınma Planı ve 2020 Mali Yılı Mali Bütçe Kanunu ile yapılması öngörülen vergi reformunun altlığını teşkil edecek değerleme sisteminin yapısı ve işleyişi ele alınacak ve iyi uygulama modelinin tartışılması sağlanacaktır. Bunun dışında konferans boyunca; “Affordable Housing Policies and Social Housing Strategies”, “Securitization Models and Practices” and “Conservation Economics and Sustainability Value” adlı üç önemli çalıştayın da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Lisansüstü Öğrencilerin Sunum Oturumları:

Konferansın son günü kısmen veya tamamen Ankara Üniversitesi ve diğer Türk Üniversiteleri ve yabancı üniversitelerin gayrimenkul lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma ve sunumları ile örnek vaka sunumlarına ayrılmıştır. Türkiye’de ilk defa bu konferans kapsamında başarılı lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri ve lisansüstü tezlerden yayınların ödüllendirilmesi yapılacaktır. Tez sunumu, vaka analizi ve sunumu ile tezlerden yayın sunumlarının değerlendirilmesi, hakem heyetinden seçilen en az 10 kişilik jüri tarafından yapılacak ve kongre kapanış oturumunda ilan edilecek ve sahiplerine verilecektir. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü IV. Sınıf Öğrencilerinin Gayrimenkul ve Varlık Analizleri Dersi kapsamında yaptıkları projelerin sunumları da konferans kapsamında yapılacaktır. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Mezunları Derneği ile öğrenci topluluklarının da konferans kapsamında sunum yapmaları ve stand açmalarına izin verilecektir. Buna ilave olarak başta RICS, IVSC, TEGoVA, ERES ve TDUB gibi derneklerin de tanıtım amaçlı stantlarının açılmasına özen gösterilecek ve gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlığının kurumsal örgütlerinin bilinirliğine de katkı yapılmasına özen gösterilecektir.