Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı’ndan 12. Yılında II. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü, çok sayıda yerli ve yabancı uzman ve akademisyenin katılımı ile 30 Ocak- 2 Şubat 2020 tarihleri arasında “II. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı”nı düzenledi. Konferans, gayrimenkul sektörünün farklı kesimlerinde yer alan tüm paydaşları aynı çatı altında toplama hedefiyle gerçekleştirildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkan Vekili Metin Yavuz, Türkiye’de kentleşme politikaları, imar uygulamaları ve düzenli kentleşme açısından gelecek yıllarda yapılması gereken düzenleme ve uygulamalara ilişkin geniş bir perspektif çizdi. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, gayrimenkul ve inşaat sisteminin sosyolojik ve insanî boyutuna değinerek, bu anlamda Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin çalışmalarının önemini vurguladı.

“Türkiye’de Değer Esaslı İmar Sistemine Geçilmesi Gerek”

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu ancak sektörde kayıt dışılığın yaygın bulunduğunu, değişen ekonomik ve sosyal koşulların gayrimenkul sektöründe kurumsallaşma ve uzmanlaşmanın önemini artırdığını vurguladı. Prof. Dr. Tanrıvermiş, değerleme, tesis ve gayrimenkul yönetimi ve finans alanlarında uluslararası eğitim ve akreditasyon kurumlarının denetiminde Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nün lisans ve lisansüstü programları ile sektörün liderlerinin yetiştirilmesi ve gelecek yıl açılması beklenen İngilizce programlar ile de Afrika, Asya, Ortadoğu, Merkezî ve Doğu Avrupa ülkeleri için bir eğitim ve araştırma üssüne dönüşmesinin hedeflendiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Bölümün araştırma stratejisinin, kentsel mekân ekonomisi, değer esaslı imar uygulamaları, sığınmacıların kentlerin mekânsal, ekonomik ve sosyal yönlerine etkileri ile toplu değerleme teorisi ve uygulamalarına odaklandığını belirtti.

Ankara Üniversitesi’nde gayrimenkul bilimleri eğitimi, öğretimi ve araştırmalarının kurumsallaşmasından bu yana geçen 12 yıllık deneyim ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi için her 2 yılda bir uluslararası konferans düzenlenmesi ve gayrimenkul ve yerleşim bilimleri araştırmaları, uygulamaları ve eğitiminde Ankara Modelinin güçlendirilmesinin hedeflendiği Konferansa T.C. Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Katılım Bankası, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Ziraat GYO Genel Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Ziraat Katılım Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşun üst düzey yöneticileri ile Dünya Bankası, ABD, Kanada, İtalya, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, İsviçre, Rusya, Özbekistan, İran, İsrail, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Burkina Faso, Nijerya, Malezya, Senegal, Japonya, Singapur, Bangladeş ve Endonezya’daki üniversitelerden çok sayıda akademisyen, öğrenci, araştırmacı ve gayrimenkul sektörünün yönetici ve çalışanları katıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M. Zeki Adlı, deprem gündemiyle birlikte gayrimenkul konferansının önemine vurgu yaparak, gayrimenkul konusunda önemli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde teknolojiden yararlanıldığını, tapu ve kadastro hizmetlerinin verilmesinde kullanılan bilgilerin dijital ortama aktarıldığını ve kurum olarak teknolojik gelişime önem verdiklerini ifade etti. Konferansa onur konuğu olarak katılan T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye’nin kentleşme durumuna değinerek, yapılaşmadaki olumsuz durumlar, karşılaşılan problemler ve uygulanabilecek alternatif çözümler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Önceki Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “İslami Finans ve Gayrimenkul Proje Finansmanı” konulu oturumda, deprem ve diğer doğal afetlere dikkat çekerek, kentsel alanların düzenlenmesinde ve yapılaşmada gayrimenkullerin daha etkili ve sağlıklı tasarlanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Altındağ Belediyesi Önceki Başkanı Dr. Veysel Tiryaki “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Politikaları” konulu oturumda restorasyon, yenileme ve canlandırma çalışmalarının kent için önemine vurgu yaparak, restorasyon için karşılaşılan bürokratik ve yasal engeller ile çözüm önerileri hakkında detaylı bilgiler aktardı.

“3. Konferans, Cumhuriyetin 100. Yılında”

Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Konferansın kapanış konuşmasında, 2022 yılında 3. uluslararası konferans ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılına özel Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’nın ise bütün kıtalardan meslek dernekleri ve uluslararası örgütler ile iş birliği içinde yine Ankara’da gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca her yıl farklı konularda yıllık konferansların yapılmasına özen gösterileceğini dile getirdi.

“Belediye Başkanlarının Bakış Açısıyla Kentleşme ve İmar Sorunları Paneli” Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör moderatörlüğünde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. H. Mustafa Palancıoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül’ün katılımları ile gerçekleştirildi. Belediye başkanları, kentsel alanda imar uygulamaları, kentsel dönüşüm, gayrimenkul geliştirme ve sektördeki temel sorunları ele alarak değer esaslı imar uygulamalarına olan yaşamsal ihtiyaç ve bu çerçevede gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdamının zorunluluğunu vurguladılar. Konut ve imarla ilgili çok farklı düzenlemeleri gündemlerine aldıklarını, belediyeler olarak yeni bir kentleşmenin önünü açmalarının gerektiğini, yarım kalan inşaatlar ve dönüşüm projeleri olduğunu, vatandaşın ya kooperatif ya da müteahhit vasıtasıyla ev almak için kendilerine yer teslimi yaptığını ama yıllar süren uğraşlara rağmen dairelerini yıllar sonra alabildiklerini, bina tamamlama sigortası ve diğer risk yönetimi araçlarının ivedi uygulamaya konulması gerektiğini, gayrimenkul alım satımları için gayrimenkul noterleri ya da gayrimenkul aracılık ve danışmanlık ofislerini açmak gerektiğini ve bu işlerin de uzmanının gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin mezunlarının olması gerektiğini belirttiler.

Konferansın sonuç bildirgesinde, kentsel alanda arazi ve mekan yönetiminin, temel sorunların başında geldiği, mevcut sorunların ortadan kaldırılabilmesi için değer esaslı veya karma imar uygulama modellerine geçilebileceği, Türkiye’de kentsel büyüme ve dönüşüm sürecinin hızla devam ettiği, yüksek katlı yapıların arttığı ancak tesis ve gayrimenkul yönetimi, gayrimenkul yatırımları, finansman ve menkul kıymetleştirme ile alım-satım, vergileme ve diğer amaçlara yönelik değerleme sisteminin iyileştirilmesinin zorunlu olduğu, kentlerde dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiği, bunun için de proje finansmanı, İslami finans ve menkul kıymetleştirme başta olmak üzere birçok konuda yeni düzenleme yapılması gerektiği, gayrimenkul ve varlıkların alım-satım, vergileme, kredi ve diğer işlemlerinin değerleme raporuna dayanması gerektiği, değer bilgi sistemi ve haritalarının üretiminin gerekli olduğu, kentsel altyapı yatırımları ve Kanal İstanbul Projesi başta olmak üzere birçok kamu yatırımlarının proje finansmanı ve yatırımın neden olduğu değer artışının bir kısmının proje finansmanında kullanımının mümkün olduğu ve bu yolla üst hakkı, yap-işlet-devret ve kamu-özel iş birliği modellerinin neden olduğu finansal risklerin de azaltılabileceği, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin açılması ve uluslararası düzeyde akredite edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Ankara Üniversitesi Bülteni Sayı: 237 Basım Tarihi: 17.06.2020